Proizvodi

Plenumska kutija za vrtložni plafonski difuzor

VPD-A-PL I VPD-B-PL


Opis proizvoda

- Visokokvalitetni hladnovaljani čelični pocinkovani lim DX51D za hladno oblikovanje

- Isporučuju se posebno ili zajedno sa difuzorom, po zahtjevu kupca

- Plenumska kutija stabiliše dovod vazduha, pružajući ujednačen vazdušni protok prije ulazka vazduha u difuzor

- Način montaže plenuma sa difuzorom je skriveno pomoću zavrtnjeva

- Opciono integrisan damper za regulaciju protoka vazduha

- Za nošenje plenumske kutije se koriste L nosači sa gumenim amortizerima,za sprječavanje prenošenja buke i vibracija

- Plenumska kutija dostupana u standardnim (kataloškim) dimenzijama, kao i nestandardnim po narudžbi

- Plenumska kutija opciono spolja izolovana K-FLEX termičkom izolacijom na bazi sintetičkog kaučuka

-Primjer označavanja:

VPD-A-300x8 PL D
I I I
Tip vrtložnog difuzora Plenumska kutija Integrisan regulator protoka vazduha
I* Ød n
I I I
Izolovana sa spoljašnje strane izolacijom na bazi sintetičkog kaučuka K-Flex ST Prečnik otvora Broj otvora
Plenumska kutija za vrtlozni plafonski difuzor