Proizvodi

Ventilaciona resetka sa dva reda podesivih lamela

VR2


Opis proizvoda

- Ventilaciona rešetka VR2 se koristi za dovod ili odvod vazduha iz prostora

- Individualno podesive lamele u dva reda omogućavaju usmjeravanje strujanja vazduha po horizontalnoj i vertikalnoj osi

- Sve rešetke su sa posebno dizajniranim bravicama koje omogućavaju skrivenu montažu

- Mogućnost isporuke rama za ugradnju rešetke

- Rešetka je izrađena od eloksiranog ekstudiranog aluminijuma u prirodnoj boji, a na zahtjev dostupna u bilo kojoj RAL boji

- Standardne dimenzije dostupne u koracima od 25mm u 50mm

- Mogućnost izrade i nestandardnih dimenzija

- Rešetke se opciono isporučuju sa regulatorom protoka vazduha čije specijalno dizajnirane suprotnosmjerne lopatice omogućavaju precizno podešavanje protoka količine vazduha

- Opciono se isporučuje zajedno sa pripadajućom plenumskom kutijom (pogledaj tehnički list plenumske kutije)

-Označavanje proizvoda:

VR2 R/x AL/RAL
I I I
Ventilaciona rešetka sa dva reda podesivih lamela R - Sa regulatorom protoka vazduha
x - Bez regulatora protoka
AL - Izrađena u prirodnoj boji eloksiranog aluminijuma
RAL - Izrađena u nekoj od RAL boja
U/x BxH PL*
I I I
U - Rešetka je opremljena ramom za ugradnju
x - Bez rama za ugradnju
B - Dužina rešetke
H - Visina rešetke
Plenumska kutija i njene opcije
Regulator protoka vazduha za ventilacionu resetku VR-R Regulator protoka vazduha za ventilacionu resetku VR-R