Proizvodi

Plenumska kutija za linijski slot difuzor

LSD-PL


Opis proizvoda

-Visokokvalitetni hladnovaljani čelični pocinkovani lim DX51D za hladno oblikovanje

-Isporučuju se posebno ili zajedno sa difuzorom, prema zahtjevu kupca

-Plenumska kutija stabiliše dovod vazduha, pružajući ujednačen vazdušni protok prije ulazka vazduha u difuzor

-Način montaže plenuma sa difuzorom je skriveno pomoću zavrtnjeva

-Opciono integrisan damper za regulaciju protoka vazduha

-Plenumska kutija dostupana u standardnim (kataloškim) dimenzijama kao i nestandardnim po narudžbi

-Plenumska kutija opciono spolja izolovana K-FLEX termičkom izolacijom

-Primjer označavanja:

LSD 495 2 PL D
I I I
Tip linijskog difuzora Plenumska kutija Integrisan regulator protoka vazduha
I Ød n
I I I
Izolovana sa spoljašnje strane izolacijom na bazi sintetičkog kaučuka K-Flex ST Prečnik otvora Broj otvora
Regulator protoka vazduha za ventilacionu resetku VR-R Regulator protoka vazduha za ventilacionu resetku VR-R