Proizvodi

Vrtložni plafonski difuzor

VPD-A


Opis proizvoda

-Visokoindukcioni vrtložni difuzor VVD se koristi za dovod ili odvod vazduha u prostorima sa velikim visinama

-Integrisane pokretne lopatice omogućavaju prilagođavanje njihovog položaja prema trenutnim potrebama, tj. režimu rada

-Veliki kapaciteti protoka vazduha bez stvaranja buke

-Primjer označavanja:

VPD-A 600 24
I I I
TIP DIMENZIJA BROJ LOPATICA
Vrtložni plafonski difuzor