Proizvodi

Regulacioni damper

RD-A


Opis proizvoda

-Regulacioni damper RD-A se koristi za ručnu regulaciju protoka vazduha u kružnom kanalskim sistemu ventilacije

-Regulator protoka sa skalom zatvorenosti klapne

-Kućište izrađeno od visokokvalitetnog hladnovaljanog čeličnog pocinkovanog lima DX51D za hladno oblikovanje

-Primjer označavanja:

RD-A 200
I I
TIP PREČNIK
Regulacioni damper