Proizvodi

Šelna sbez gume za kružne ventilacione kanale

SCV-B


Opis proizvoda

-Dvodjelna odbujmica za kružne ventilacione kanale SCV-B bez amortizacione gume, sa navrtkom za navojnu šipku

-Omogućava brzu montažu zahvaljujući konstrukciji i sistemu spajanja

-Amortizaciona guma sprečava pojavu buke i vibracije

-Primjer označavanja:

SCV-B 200
I I
TIP DIMENZIJE
Šelna bez gume za kružne ventilacione kanale