Proizvodi

Šelna sa gumom za kružne ventilacione kanale

SCV-A


Opis proizvoda

-Dvodjelna odbujmica za kružne ventilacione kanale SCV-A sa amortizacionom gumom i navrtkom za navojnu šipku

-Omogućava brzu montažu zahvaljujući konstrukciji i sistemu spajanja

-Amortizaciona guma sprečava pojavu buke i vibracije

-Primjer označavanja:

SCV-A 200
I I
TIP DIMENZIJE
Šelna sa gumom za kružne ventilacione kanale