Proizvodi

Spiro reviziona vrata

SRV


Opis proizvoda

-Reviziona vrata SRV se ugrađuju na spiralno falcovanim cijevima u kružnim kanalskim sistemima ventilacije

-Omogućavaju slobodan pristup sistemu za potrebe pravki i preventivnog održavanja uređaja i sistema

-Dolazi sa zaptivkom radi boljeg dihtovanja

-Primjer označavanja:

SRV D
I I
TIP PREČNIK
Spiro reviziona vrata