FASADNA PROTIVKIŠNA REŠETKA

FPR-D


Opis proizvoda

- Protivkišna rešetka FPR-D je dizajnirana tako da omogućava izlaz vazduha u atmosferu a ujedno, zahvaljujući samopadajućim

- lakolebdećim lamelama, onemogućava da hladni vazduh i kiša spolja uđu u sistem

- Izrađena je od visokootporne plastike

- Namijenjena za vanjsku montažu

- Primjer označavanja

FPR-D 150
I I
TIP Dimenzija
FASADNA PROTIVKIŠNA REŠETKA FPR-D