Prigušivač buke

PB-50


Opis proizvoda

-Prigušivač buke se koristi za umanjenje buke koja nastaje u kružnom kanalskom sistemu ventilacije

-Materijal za apsorbciju zvuka je nezapaljiva mineralna staklena vuna debljine 50mm, kaširana staklenim crnim voalom koji sprečava njeno habanje

-Spoljašnje kućište izrađeno od visokokvalitetno hladnovaljanog čeličnog pocinkovanog lima DX51D za hladno oblikovanje, unutrašnje kućište izrađeno od visokokvalitetnog perforinog pocinkovanog lima

- Prigušivač posjeduje prirubnice za povezivanje na sistem ventilacije na oba njegova kraja sa gumenim dihtunzima koji obezbjeđuju dobro dihtovanje

-Primjer označavanja:

PB-50 200 900
I I I
TIP PREČNIK DUŽINA
Prigušivač buke