Profil za pravougaone ventilacione kanale PREMIUM

MPE 20/30


Opis proizvoda

Profil MPE PREMIUM sa integrisanom zaptivkom. Specijlna zaptivna masa injektirana u samom korjenu profila, omogućava postizanje najzahtjevnijih klasa zaptivenosti kanala C i D. Koristi se za spajanje pravougaonih ventilacionih kanala, dok ujedno osigurava izuzetnu nepropustljivost na spoju. Gubici se svode na najmanju moguću mjeru kao i vrijeme potrebno za izradu i montažu. Montira se direktno na kraju kanala i fitinga. U zavisnosti od dimenzije kanala i pritiska vazduha unutar kanala, vrši se odabir dimenzije profila. Profil je izrađen od visokokvalitetnog hladno valjanog čeličnog pocinkovnog lima DX51D+Z275 za hladno oblikovanje.

Profil za pravougaone ventilacione kanale MPE 20/30 PREMIUM