Proizvodi

Aluminijska samoljepljiva traka

AST


Opis proizvoda

- Samoljepljiva diht traka DTS je dizajnirana tako da omogućava izuzetno dihtovanje na spoju dvije prirubnice kanala za ventilaciju koji se povezuju

- Dimenzija diht trake se bira shodno dimenziji prirubnice na koju se postavlja

- Primjer označavanja

AST 75x50
I I
TIP Dimenzija
Aluminijska samoljepljiva traka AST