Logo

Društvene mreže

Distribucija vazduha

VR1-AL-175x125

VR1-AL-175x125

-Ventilaciona rešetka VR1 za dovod ili odvod vazduha iz prostora, sa jednim redom podesivih lamela -Individualno podesive lamele omogućavaju usmjeravanje strujanja vazduha po vertikalnoj osi -Posebno dizajnirane bravice omogućavaju skrivenu montažu -Rešetka je izrađena od eloksiranog ekstudiranog...

20,69€ Cijene su bez PDV-a
VR1-AL-175x175

VR1-AL-175x175

-Ventilaciona rešetka VR1 za dovod ili odvod vazduha iz prostora, sa jednim redom podesivih lamela -Individualno podesive lamele omogućavaju usmjeravanje strujanja vazduha po vertikalnoj osi -Posebno dizajnirane bravice omogućavaju skrivenu montažu -Rešetka je izrađena od eloksiranog ekstudiranog...

23,72€ Cijene su bez PDV-a
VR1-AL-200x100

VR1-AL-200x100

-Ventilaciona rešetka VR1 za dovod ili odvod vazduha iz prostora, sa jednim redom podesivih lamela -Individualno podesive lamele omogućavaju usmjeravanje strujanja vazduha po vertikalnoj osi -Posebno dizajnirane bravice omogućavaju skrivenu montažu -Rešetka je izrađena od eloksiranog ekstudiranog...

20,31€ Cijene su bez PDV-a
VR1-AL-200x150

VR1-AL-200x150

-Ventilaciona rešetka VR1 za dovod ili odvod vazduha iz prostora, sa jednim redom podesivih lamela -Individualno podesive lamele omogućavaju usmjeravanje strujanja vazduha po vertikalnoj osi -Posebno dizajnirane bravice omogućavaju skrivenu montažu -Rešetka je izrađena od eloksiranog ekstudiranog...

23,59€ Cijene su bez PDV-a
VR1-AL-200x200

VR1-AL-200x200

-Ventilaciona rešetka VR1 za dovod ili odvod vazduha iz prostora, sa jednim redom podesivih lamela -Individualno podesive lamele omogućavaju usmjeravanje strujanja vazduha po vertikalnoj osi -Posebno dizajnirane bravice omogućavaju skrivenu montažu -Rešetka je izrađena od eloksiranog ekstudiranog...

26,28€ Cijene su bez PDV-a
VR1-AL-225x125

VR1-AL-225x125

-Ventilaciona rešetka VR1 za dovod ili odvod vazduha iz prostora, sa jednim redom podesivih lamela -Individualno podesive lamele omogućavaju usmjeravanje strujanja vazduha po vertikalnoj osi -Posebno dizajnirane bravice omogućavaju skrivenu montažu -Rešetka je izrađena od eloksiranog ekstudiranog...

22,39€ Cijene su bez PDV-a
VR1-AL-225x175

VR1-AL-225x175

-Ventilaciona rešetka VR1 za dovod ili odvod vazduha iz prostora, sa jednim redom podesivih lamela -Individualno podesive lamele omogućavaju usmjeravanje strujanja vazduha po vertikalnoj osi -Posebno dizajnirane bravice omogućavaju skrivenu montažu -Rešetka je izrađena od eloksiranog ekstudiranog...

25,98€ Cijene su bez PDV-a
VR1-AL-225x225

VR1-AL-225x225

-Ventilaciona rešetka VR1 za dovod ili odvod vazduha iz prostora, sa jednim redom podesivih lamela -Individualno podesive lamele omogućavaju usmjeravanje strujanja vazduha po vertikalnoj osi -Posebno dizajnirane bravice omogućavaju skrivenu montažu -Rešetka je izrađena od eloksiranog ekstudiranog...

28,82€ Cijene su bez PDV-a
VR1-AL-250x100

VR1-AL-250x100

-Ventilaciona rešetka VR1 za dovod ili odvod vazduha iz prostora, sa jednim redom podesivih lamela -Individualno podesive lamele omogućavaju usmjeravanje strujanja vazduha po vertikalnoj osi -Posebno dizajnirane bravice omogućavaju skrivenu montažu -Rešetka je izrađena od eloksiranog ekstudiranog...

21,82€ Cijene su bez PDV-a
VR1-AL-250x150

VR1-AL-250x150

-Ventilaciona rešetka VR1 za dovod ili odvod vazduha iz prostora, sa jednim redom podesivih lamela -Individualno podesive lamele omogućavaju usmjeravanje strujanja vazduha po vertikalnoj osi -Posebno dizajnirane bravice omogućavaju skrivenu montažu -Rešetka je izrađena od eloksiranog ekstudiranog...

25,68€ Cijene su bez PDV-a
VR1-AL-250x200

VR1-AL-250x200

-Ventilaciona rešetka VR1 za dovod ili odvod vazduha iz prostora, sa jednim redom podesivih lamela -Individualno podesive lamele omogućavaju usmjeravanje strujanja vazduha po vertikalnoj osi -Posebno dizajnirane bravice omogućavaju skrivenu montažu -Rešetka je izrađena od eloksiranog ekstudiranog...

28,01€ Cijene su bez PDV-a
VR1-AL-250x250

VR1-AL-250x250

-Ventilaciona rešetka VR1 za dovod ili odvod vazduha iz prostora, sa jednim redom podesivih lamela -Individualno podesive lamele omogućavaju usmjeravanje strujanja vazduha po vertikalnoj osi -Posebno dizajnirane bravice omogućavaju skrivenu montažu -Rešetka je izrađena od eloksiranog ekstudiranog...

32,60€ Cijene su bez PDV-a
© Sva prava zadržana Enpro 2024.