Logo

Društvene mreže

Filteri

Snaga elektro grijača (kW)

Minimalni protok vazduha (m3/h)

Nominalni protok vazduha (m3/h)

Pad pritiska pri nominalnom protoku (Pa)

Električni kanalski grijači

EKD-O-160-1

EKD-O-160-1

Elektro kanalski grijač vazduha EKD se koristi za dogrijavanje vazduha nakon prolaska kroz rekuperator toplote, a u svrhu nadoknađivanja ventilacionih gubitaka toplote. Izrađen je od visokokvalitetnog hladnovaljanog čeličnog pocinkovanog lima DX51D. Isporučuje se sa gotovim priključcima za povezivan...

333,23€ Cijene su bez PDV-a
EKD-O-200-2

EKD-O-200-2

Elektro kanalski grijač vazduha EKD se koristi za dogrijavanje vazduha nakon prolaska kroz rekuperator toplote, a u svrhu nadoknađivanja ventilacionih gubitaka toplote. Izrađen je od visokokvalitetnog hladnovaljanog čeličnog pocinkovanog lima DX51D. Isporučuje se sa gotovim priključcima za povezivan...

364,10€ Cijene su bez PDV-a
EKD-O-315-3

EKD-O-315-3

Elektro kanalski grijač vazduha EKD se koristi za dogrijavanje vazduha nakon prolaska kroz rekuperator toplote, a u svrhu nadoknađivanja ventilacionih gubitaka toplote. Izrađen je od visokokvalitetnog hladnovaljanog čeličnog pocinkovanog lima DX51D. Isporučuje se sa gotovim priključcima za povezivan...

418,83€ Cijene su bez PDV-a
EKD-P-500x250-9

EKD-P-500x250-9

Elektro kanalski grijač vazduha EKD se koristi za dogrijavanje vazduha nakon prolaska kroz rekuperator toplote, a u svrhu nadoknađivanja ventilacionih gubitaka toplote. Izrađen je od visokokvalitetnog hladnovaljanog čeličnog pocinkovanog lima DX51D. Isporučuje se sa gotovim priključcima za povezivan...

636,99€ Cijene su bez PDV-a
EKD-P-600x300-15

EKD-P-600x300-15

Elektro kanalski grijač vazduha EKD se koristi za dogrijavanje vazduha nakon prolaska kroz rekuperator toplote, a u svrhu nadoknađivanja ventilacionih gubitaka toplote. Izrađen je od visokokvalitetnog hladnovaljanog čeličnog pocinkovanog lima DX51D. Isporučuje se sa gotovim priključcima za povezivan...

839,08€ Cijene su bez PDV-a
EKP-O-160-0,6

EKP-O-160-0,6

Elektro kanalski predgrijač vazduha EKP se koristi za predgrijavanje vazduha rekuperatora toplote i ima funkciju zaštite izmjenjivača od negativnog uticaja niskih temperatura vazduha (ispod -15ᵒC). Može da se upravlja sa kontrolera ENRPO rekuperatora, pri čemu se obezbjeđuje potpuna integracija sa s...

341,66€ Cijene su bez PDV-a
EKP-O-200-1

EKP-O-200-1

Elektro kanalski predgrijač vazduha EKP se koristi za predgrijavanje vazduha rekuperatora toplote i ima funkciju zaštite izmjenjivača od negativnog uticaja niskih temperatura vazduha (ispod -15ᵒC). Može da se upravlja sa kontrolera ENRPO rekuperatora, pri čemu se obezbjeđuje potpuna integracija sa s...

352,36€ Cijene su bez PDV-a
EKP-O-315-2

EKP-O-315-2

Elektro kanalski predgrijač vazduha EKP se koristi za predgrijavanje vazduha rekuperatora toplote i ima funkciju zaštite izmjenjivača od negativnog uticaja niskih temperatura vazduha (ispod -15ᵒC). Može da se upravlja sa kontrolera ENRPO rekuperatora, pri čemu se obezbjeđuje potpuna integracija sa s...

413,68€ Cijene su bez PDV-a
EKP-P-500x250-6

EKP-P-500x250-6

Elektro kanalski predgrijač vazduha EKP se koristi za predgrijavanje vazduha rekuperatora toplote i ima funkciju zaštite izmjenjivača od negativnog uticaja niskih temperatura vazduha (ispod -15ᵒC). Može da se upravlja sa kontrolera ENRPO rekuperatora, pri čemu se obezbjeđuje potpuna integracija sa s...

621,16€ Cijene su bez PDV-a
EKP-P-600x300-6

EKP-P-600x300-6

Elektro kanalski predgrijač vazduha EKP se koristi za predgrijavanje vazduha rekuperatora toplote i ima funkciju zaštite izmjenjivača od negativnog uticaja niskih temperatura vazduha (ispod -15ᵒC). Može da se upravlja sa kontrolera ENRPO rekuperatora, pri čemu se obezbjeđuje potpuna integracija sa s...

646,14€ Cijene su bez PDV-a
© Sva prava zadržana Enpro 2024.