Logo

Društvene mreže

Prigušivači buke | Filterske kutije

PB-50 100/300

PB-50 100/300

Kružni prigušivač buke ENPRO PB-50 Redukuje buku koja nastaje u kružnom kanalskom sistemu ventilacije. Materijal za apsorbciju zvuka je nezapaljiva mineralna staklena vuna debljine 50mm, kaširana staklenim voalom. Spoljašnje kućište od visokokvalitetnog pocinkovanog lima DX51D + Z275 za hladno obli...

31,52€ Cijene su bez PDV-a
PB-50 100/600

PB-50 100/600

Kružni prigušivač buke ENPRO PB-50 Redukuje buku koja nastaje u kružnom kanalskom sistemu ventilacije. Materijal za apsorbciju zvuka je nezapaljiva mineralna staklena vuna debljine 50mm, kaširana staklenim voalom. Spoljašnje kućište od visokokvalitetnog pocinkovanog lima DX51D + Z275 za hladno obli...

36,79€ Cijene su bez PDV-a
PB-50 100/900

PB-50 100/900

Kružni prigušivač buke ENPRO PB-50 Redukuje buku koja nastaje u kružnom kanalskom sistemu ventilacije. Materijal za apsorbciju zvuka je nezapaljiva mineralna staklena vuna debljine 50mm, kaširana staklenim voalom. Spoljašnje kućište od visokokvalitetnog pocinkovanog lima DX51D + Z275 za hladno obli...

42,01€ Cijene su bez PDV-a
PB-50 100/1200

PB-50 100/1200

Kružni prigušivač buke ENPRO PB-50 Redukuje buku koja nastaje u kružnom kanalskom sistemu ventilacije. Materijal za apsorbciju zvuka je nezapaljiva mineralna staklena vuna debljine 50mm, kaširana staklenim voalom. Spoljašnje kućište od visokokvalitetnog pocinkovanog lima DX51D + Z275 za hladno obli...

47,25€ Cijene su bez PDV-a
PB-50 125/300

PB-50 125/300

Kružni prigušivač buke ENPRO PB-50 Redukuje buku koja nastaje u kružnom kanalskom sistemu ventilacije. Materijal za apsorbciju zvuka je nezapaljiva mineralna staklena vuna debljine 50mm, kaširana staklenim voalom. Spoljašnje kućište od visokokvalitetnog pocinkovanog lima DX51D + Z275 za hladno obli...

34,56€ Cijene su bez PDV-a
PB-50 125/600

PB-50 125/600

Kružni prigušivač buke ENPRO PB-50 Redukuje buku koja nastaje u kružnom kanalskom sistemu ventilacije. Materijal za apsorbciju zvuka je nezapaljiva mineralna staklena vuna debljine 50mm, kaširana staklenim voalom. Spoljašnje kućište od visokokvalitetnog pocinkovanog lima DX51D + Z275 za hladno obli...

40,52€ Cijene su bez PDV-a
PB-50 125/900

PB-50 125/900

Kružni prigušivač buke ENPRO PB-50 Redukuje buku koja nastaje u kružnom kanalskom sistemu ventilacije. Materijal za apsorbciju zvuka je nezapaljiva mineralna staklena vuna debljine 50mm, kaširana staklenim voalom. Spoljašnje kućište od visokokvalitetnog pocinkovanog lima DX51D + Z275 za hladno obli...

46,40€ Cijene su bez PDV-a
PB-50 125/1200

PB-50 125/1200

Kružni prigušivač buke ENPRO PB-50 Redukuje buku koja nastaje u kružnom kanalskom sistemu ventilacije. Materijal za apsorbciju zvuka je nezapaljiva mineralna staklena vuna debljine 50mm, kaširana staklenim voalom. Spoljašnje kućište od visokokvalitetnog pocinkovanog lima DX51D + Z275 za hladno obli...

52,43€ Cijene su bez PDV-a
PB-50 160/300

PB-50 160/300

Kružni prigušivač buke ENPRO PB-50 Redukuje buku koja nastaje u kružnom kanalskom sistemu ventilacije. Materijal za apsorbciju zvuka je nezapaljiva mineralna staklena vuna debljine 50mm, kaširana staklenim voalom. Spoljašnje kućište od visokokvalitetnog pocinkovanog lima DX51D + Z275 za hladno obli...

42,73€ Cijene su bez PDV-a
PB-50 160/600

PB-50 160/600

Kružni prigušivač buke ENPRO PB-50 Redukuje buku koja nastaje u kružnom kanalskom sistemu ventilacije. Materijal za apsorbciju zvuka je nezapaljiva mineralna staklena vuna debljine 50mm, kaširana staklenim voalom. Spoljašnje kućište od visokokvalitetnog pocinkovanog lima DX51D + Z275 za hladno obli...

51,74€ Cijene su bez PDV-a
PB-50 160/900

PB-50 160/900

Kružni prigušivač buke ENPRO PB-50 Redukuje buku koja nastaje u kružnom kanalskom sistemu ventilacije. Materijal za apsorbciju zvuka je nezapaljiva mineralna staklena vuna debljine 50mm, kaširana staklenim voalom. Spoljašnje kućište od visokokvalitetnog pocinkovanog lima DX51D + Z275 za hladno obli...

60,74€ Cijene su bez PDV-a
PB-50 160/1200

PB-50 160/1200

Kružni prigušivač buke ENPRO PB-50 Redukuje buku koja nastaje u kružnom kanalskom sistemu ventilacije. Materijal za apsorbciju zvuka je nezapaljiva mineralna staklena vuna debljine 50mm, kaširana staklenim voalom. Spoljašnje kućište od visokokvalitetnog pocinkovanog lima DX51D + Z275 za hladno obli...

69,76€ Cijene su bez PDV-a
© Sva prava zadržana Enpro 2024.