Uvodne napomene i proračuni

Proizvodnja spiralno falcovanih cijevi i fazonskih komada ENPRO, vrši se na savremenim mašinama renomiranog švajcarkog proizvođača »SPIRO INTERNATIONAL«.

Kompletan proizvodni asortiman je u skladu sa standardima MEST EN 1506 i MEST EN 12237, koji predstavlja garanciju kvaliteta, pouzdanosti i performansi naših proizvoda.

Svi proizvodi se izrađuju od visokokvalitetnog hladnovaljanog čeličnog pocinkovanog lima DX51D namijenjenog za hladno oblikovanje. Spiro kanali se proizvode od trake širine 137mm, u debljinama koje odgovaraju prečniku spiro cijevi. Kanali prečnika 300 i više se dodatno ukrućuju kako bi se povećala njihova krutost. Spiralni falc koji je patentirao »SPIRO INTERNATIONAL«, drži cijev kompaktnom i čvrstom, zatvara šavove i obezbjeđuje izuzetnu zaptivenost spiro kanala.

Prednosti upotrebe SPIRO SISTEMA u odnosu na tradicionalne pravougaone kanale su mnogostruke:

- Brža i jednostavnija montaža; - Standardizovani proizvodi; - Bolja zaptivenost i manji padovi pritiska; - Atraktivniji dizajn.

Izaberite proizvod
  • Tehnička specifikacija
  • Download
Tolerancije dimenzija (u skladu sa EN 1506)
poprecni1
Nominalni prečnik d [mm] Tolerancija
100 100,0 - 100,5
112 112,0 - 112,5
125 125,0 - 125,5
140 140,0 - 140,6
150 150,0 - 150,6
160 160,0 - 160,7
180 180,0 - 180,7
200 200,0 - 200,7
224 224,0 - 224,8
250 250,0 - 250,8
280 280,0 - 280,9
300 300,0 - 300,9
315 315,0 - 315,9
355 355,0 - 356,0
355 355,0 - 356,0
400 400,0 - 401,0
450 450,0 - 451,1
500 500,0 - 501,1
560 560,0 - 561,2
560 560,0 - 561,2
600 600,0 - 601,2
630 630,0 - 631,2
710 710,0 - 711,6
800 800,0 - 801,6
900 900,0 - 900,2
1000 1000,0 - 1000,2
1120 1120,0 - 1122,5
1250 1250,0 - 1252,5
poprecni2
Nominalni prečnik d [mm] Tolerancija Ip
100 98,8 - 99,3 40
112 110,8 - 111,3 40
125 123,8 - 124,3 40
140 138,7 - 139,3 40
150 148,7 - 149,3 40
160 158,7 - 159,3 40
180 178,6 - 179,3 40
200 198,6 - 199,3 40
224 222,5 - 223,3 40
250 248,5 - 249,3 60
280 278,4 - 279,3 60
300 298,4 - 299,3 60
315 315,0 - 315,9 40
355 353,3 - 354,3 40
400 398,3 - 399,3 80
450 400,0 - 401,0 80
450 448,2 - 449,3 80
500 498,2 - 499,3 80
560 560,0 - 561,2 80
560 558,1 - 559,3 80
600 598,1 - 559,3 80
630 628,1 - 629,3 80
710 708,0 - 709,3 100
800 798,0 - 799,3 100
900 897,9 - 899,3 100
1000 997,9 - 999,3 120
1120 1117,8 - 1119,3 120
1250 1247,8 - 1249,3 120
Tolerancija dužine spiro cijevi +/- 0,5%
Tolerancija za uglove +/- 2⁰
Pad pritiska

U sistemu ventilacije vazduh se stalno kreće: čist vazduh isporučuje se u prostorije, a zagađen vazduh se izbaca vani. Za to je potrebna energija koja se „dodaje“ preko ventilatora koji poji pokreću vazduh. Da bi proticao kroz kanalsku mrežu, vazduh mora savladati dvije vrste otpora protoka ili pada pritiska:

• Otpor usled trenja između protočnog vazduha i zidova kanala i

• Pad pritiska kada vazduh mijenja smjer ili brzinu

Otpor usled trenja (takođe poznat kao R vrijednost), izražava se u jedinici

Δpf = gubitak trenja po metru (Pa/m)

λ = faktor trenja povezan sa materijalom samog kanala i hrapavosti površine

dh = hidraulički prečnik kanala, prečnik kružnog kanala koji daje isti pad pritiska usled trenja pri istoj brzini protoka kao kod pravougaonog kanala

a i b strane kanala

za spiro kanal, dh = d

ρ = gustina vazduha (kg/m3)

v = prosječna brzina vazduha (m/s)

Proračun pada pritiska

Izbor potrebnog ventilatora za jednu jednostavnu spiro instalaciju:

• Popišite ventilacione komponente u pravcu kretanja vazduha

• Upišite potrebne podatke i dimenzije kao u tablici ispod

• Prepišite podatke o padovima pritisaka sa dijagrama tehničkih

listova za svaku komponentu

• Saberite ukupan pad pritiska mreže

Br.

Protok l/s

Tip

Nominalni prečnik

d [ mm ]

Dužina

l [ mm ]

Pad pritiska Pa/m

Pad pritiska

1

500

SKR 500-315

500-315

-

-

3,3

2

SC-315

315

80

1,5

120

3

SK 315 - 90°

315

-

-

5,5

4

SC-315

315

40

1,5

60

Ukupan pad pritiska: 188,8 Pa

Na kraju, ostaje da se izabere odgovarajući ventilator koji daje potrebnih 500 l/s pri 188,8 Pa.

U kalkulaciji pada pritiska kanalske mreže, pretpostavlja se:

• Da se gustina vazduha ne mijenja

• Da nema razmjene toplote između kanala i njegove okoline

• Da nema promjene potencijalne energije, tj. visinske razlike u kanalskoj mreži se zanemaruju

Podaci o padovima pritiska za najčešće korišćene fazonske komade su prikazani na graficima. Grafici su uzeti iz literature i primjenjuju se na vazduh u standardnim uslovima:

ν = 15,1 · 10-6 m2/s

ϑ = 20°C

ρ = 1,2kg/m3

ϕ = 65%

pA = 1013,2 mbar