FILTER ZA MASNOĆU

FZM


Opis proizvoda

- FZM je lamelarni plamenonepropusni filter, izrađen od visokokvalitetnog nerđajućeg čeličnog lima AISI 304

- Dizajniran je za ugradnju u odsisnim napama komercijalnih kuhinja gdje postoji opasnost od zapaljenja naslaga masnoće

- Filter je sastavljen od lamela specijalnog oblika, koje su postavljene u dva reda, tako da obezbjeđuju dobar protok vazduha sa relativno malim otporom. Oblik i položaj lamela, prilikom prolaza vazduha preko njih, uzrokuju vrtloženje vazduha što omogućava izdvajanja masnoće i zagađenih čestica u velikom procentu

- Masnoće lako otiču sa glatkih površina lamela usled ugla pod kojim su konstruisane

- Samočišćenje i oblik lamela obezbjeđuju zaštitu od proboja plamena koji se može pojaviti prilikom pripreme hrane

- Izuzetna izdržljivi, lagani i lako se održavaju

- Primjer označavanja

FZM 500x500
I I
TIP PREČNIK
FILTER ZA MASNOĆU FZM