Proizvodi

STABILNI SISTEM ZA ZAŠTITU OD POŽARA U KOMERCIJALNIM KUHINJAMA

KS2000


Opis proizvoda

Kada je neophodna zaštita komercijalnih kuhinja od požara, sistem KS 2000 renomiranog svjetskog proizvođača MINIMAX Njemačka, predstavlja vrhunsko rješenje za ranu detekciju i pouzdano suzbijanje požara koje može imati dalekosežne i tragične posledice po objekat, opremu i ljudske živote.

STABILNI SISTEM ZA ZAŠTITU OD POŽARA U KOMERCIJALNIM KUHINJAMA KS2000