Logo

Društvene mreže

EKD-O-315-3

418,83€

Cijene su bez PDV-a
  • EKD-O-315-3 - 0
Elektro kanalski grijač vazduha EKD se koristi za dogrijavanje vazduha nakon prolaska kroz rekuperator toplote, a u svrhu nadoknađivanja ventilacionih gubitaka toplote. Izrađen je od visokokvalitetnog hladnovaljanog čeličnog pocinkovanog lima DX51D. Isporučuje se sa gotovim priključcima za povezivanje na kanalsku mrežu u kompletu sa gumenim zaptivkama koje smanjuju gubitke usled curenja vazduha. Integrisan kontoler temperature sa potenciometrom montiranim na kućištu grijača – za podešavanje radne temperature i jedna temperaturna sonda koja se montira na potisnom ventilacionom vodu, sa mjernim opsegom 0...30ᵒC. Integrisana 2 termostata za zaštitu od pregrijavanja. Prvi termostat ima automatsku reset funkciju, u slučaju kada se postigne temperatura vazduha od 50ᵒC. Drugi termostat ima ručnu reset funkciju, u slučaju kada se postigne temperatura vazduha od 100ᵒC. Maksimalna temperatura potisa vazduha od 50ᵒC. Integrisan diferencijalni senzor pritiska, za detektovanje protoka vazduha. Integrisan senzor minimalne brzine stujanja vazduha u grijaču (brzina stujanja vazduha ne smije da bude manja od 1.5m/s). Proizvođač: ENPRO Tip: EKD-O-315-3 Namijenjen za rekuperator: ENPRO EHR-S 1000 Dimenzije (prečnik x dužina): Ø315x373mm Snaga elektro grijača: 3,0 kW Napon: 230 V Minimalni protok vazduha: 425 m3/h Nominalni protok vazduha: 1000 m3/h Pad pritiska pri nominalnom protoku: 35 Pa
Tehnički list
Šifra proizvoda 9103237
Kategorija proizvoda Dogrijači
Namijenjen za tip rekuperatora EHR-S 1000
Snaga elektro grijača (kW) 3
Napon 230V 1~
Minimalni protok vazduha (m3/h) 425
Nominalni protok vazduha (m3/h) 1000
Pad pritiska pri nominalnom protoku (Pa) 35

Slični proizvodi

EKD-O-160-1

EKD-O-160-1

Elektro kanalski grijač vazduha EKD se koristi za dogrijavanje vazduha nakon prolaska kroz rekuperator toplote, a u svrhu nadoknađivanja ventilacionih gubitaka toplote. Izrađen je od visokokvalitetnog hladnovaljanog čeličnog pocinkovanog lima DX51D. Isporučuje se sa gotovim priključcima za povezivan...

333,23€ Cijene su bez PDV-a
EKD-O-200-2

EKD-O-200-2

Elektro kanalski grijač vazduha EKD se koristi za dogrijavanje vazduha nakon prolaska kroz rekuperator toplote, a u svrhu nadoknađivanja ventilacionih gubitaka toplote. Izrađen je od visokokvalitetnog hladnovaljanog čeličnog pocinkovanog lima DX51D. Isporučuje se sa gotovim priključcima za povezivan...

364,10€ Cijene su bez PDV-a
EKD-P-500x250-9

EKD-P-500x250-9

Elektro kanalski grijač vazduha EKD se koristi za dogrijavanje vazduha nakon prolaska kroz rekuperator toplote, a u svrhu nadoknađivanja ventilacionih gubitaka toplote. Izrađen je od visokokvalitetnog hladnovaljanog čeličnog pocinkovanog lima DX51D. Isporučuje se sa gotovim priključcima za povezivan...

636,99€ Cijene su bez PDV-a
EKD-P-600x300-15

EKD-P-600x300-15

Elektro kanalski grijač vazduha EKD se koristi za dogrijavanje vazduha nakon prolaska kroz rekuperator toplote, a u svrhu nadoknađivanja ventilacionih gubitaka toplote. Izrađen je od visokokvalitetnog hladnovaljanog čeličnog pocinkovanog lima DX51D. Isporučuje se sa gotovim priključcima za povezivan...

839,08€ Cijene su bez PDV-a
© Sva prava zadržana Enpro 2024.