Logo

Društvene mreže

EKP-O-315-2

413,68€

Cijene su bez PDV-a
  • EKP-O-315-2 - 0
Elektro kanalski predgrijač vazduha EKP se koristi za predgrijavanje vazduha rekuperatora toplote i ima funkciju zaštite izmjenjivača od negativnog uticaja niskih temperatura vazduha (ispod -15ᵒC). Može da se upravlja sa kontrolera ENRPO rekuperatora, pri čemu se obezbjeđuje potpuna integracija sa sistemom ventilacije. Izrađen je od visokokvalitetnog hladnovaljanog čeličnog pocinkovanog lima DX51D. Isporučuje se sa gotovim priključcima za povezivanje na kanalsku mrežu sa gumenim zaptivkama za smanjenje gubitaka usled curenja vazduha. Integrisan kontoler temperature sa potenciometrom montiranim na kućištu grijača – za podešavanje radne temperature i jedna temperaturna sonda koja se montira na potisnom ventilacionom vodu, sa mjernim opsegom -20...-5ᵒC. Integrisana 2 termostata za zaštitu od pregrijavanja. Prvi termostat ima automatsku reset funkciju, u slučaju kada se postigne temperatura vazduha od 50ᵒC. Drugi termostat ima ručnu reset funkciju, u slučaju kada se postigne temperatura vazduha od 100ᵒC. Integrisan diferencijalni senzor pritiska, za detektovanje protoka vazduha. Integrisan senzor minimalne brzine stujanja vazduha u grijaču (brzina stujanja vazduha ne smije da bude manja od 1.5m/s). Proizvođač: ENPRO Tip: EKP-O-315-2 Namijenjen za rekuperator: ENPRO EHR-S 1000 Dimenzije (prečnik x dužina): Ø315x373mm Snaga elektro grijača: 2,0 kW Napon: 230 V Minimalni protok vazduha: 425 m3/h Nominalni protok vazduha: 1000 m3/h Pad pritiska pri nominalnom protoku: 35 Pa
Tehnički list
Šifra proizvoda 9103242
Kategorija proizvoda Predgrijači
Namijenjen za tip rekuperatora EHR-S 1000
Snaga elektro grijača (kW) 2
Napon 230V 1~
Minimalni protok vazduha (m3/h) 425
Nominalni protok vazduha (m3/h) 1000
Pad pritiska pri nominalnom protoku (Pa) 35

Slični proizvodi

EKD-O-160-1

EKD-O-160-1

Elektro kanalski grijač vazduha EKD se koristi za dogrijavanje vazduha nakon prolaska kroz rekuperator toplote, a u svrhu nadoknađivanja ventilacionih gubitaka toplote. Izrađen je od visokokvalitetnog hladnovaljanog čeličnog pocinkovanog lima DX51D. Isporučuje se sa gotovim priključcima za povezivan...

333,23€ Cijene su bez PDV-a
EKD-O-200-2

EKD-O-200-2

Elektro kanalski grijač vazduha EKD se koristi za dogrijavanje vazduha nakon prolaska kroz rekuperator toplote, a u svrhu nadoknađivanja ventilacionih gubitaka toplote. Izrađen je od visokokvalitetnog hladnovaljanog čeličnog pocinkovanog lima DX51D. Isporučuje se sa gotovim priključcima za povezivan...

364,10€ Cijene su bez PDV-a
EKD-O-315-3

EKD-O-315-3

Elektro kanalski grijač vazduha EKD se koristi za dogrijavanje vazduha nakon prolaska kroz rekuperator toplote, a u svrhu nadoknađivanja ventilacionih gubitaka toplote. Izrađen je od visokokvalitetnog hladnovaljanog čeličnog pocinkovanog lima DX51D. Isporučuje se sa gotovim priključcima za povezivan...

418,83€ Cijene su bez PDV-a
EKD-P-500x250-9

EKD-P-500x250-9

Elektro kanalski grijač vazduha EKD se koristi za dogrijavanje vazduha nakon prolaska kroz rekuperator toplote, a u svrhu nadoknađivanja ventilacionih gubitaka toplote. Izrađen je od visokokvalitetnog hladnovaljanog čeličnog pocinkovanog lima DX51D. Isporučuje se sa gotovim priključcima za povezivan...

636,99€ Cijene su bez PDV-a
© Sva prava zadržana Enpro 2024.