Proizvodi

Elektro-kanalski dogrijač

EKD


Opis proizvoda

- Elektro kanalski grijač vazduha EKD se koristi za dogrijavanje vazduha nakon prolaska kroz rekuperator toplote, a u svrhu nadoknađivanja ventilacionih gubitaka toplote.

- Napravljen je od visokokvalitetnog hladnovaljanog čeličnog pocinkovanog lima DX51D za hladno oblikovanje. Isporučuje se sa gotovim priključcima za povezivanje na kanalsku mrežu. Okrugli grijači posjeduju gumene zaptivke za smanjenje gubitaka usled curenja vazduha.

- Integrisan kontoler temperature sa potenciometrom montiranim na kućištu grijača – za podešavanje radne temperature i jedna temperaturna sonda koja se montira na potisnom ventilacionom vodu, sa mjernim opsegom 0...30ºC.

- Integrisana 2 termostata za zaštitu od pregrijavanja. Prvi termostat ima automatsku reset funkciju, u slučaju kada se postigne temperatura vazduha od 50ºC. Drugi termostat ima ručnu reset funkciju, u slučaju kada se postigne temperatura vazduha od 100ºC.

- Maksimalna temperatura potisa vazduha od 50ºC.

- Integrisan diferencijalni senzor pritiska, za detektovanje protoka vazduha.

- Integrisan senzor minimalne brzine stujanja vazduha u grijaču (brzina stujanja vazduha ne smije da bude manja od 1.5m/s).

-Označavanje proizvoda:

EKD-O/P Ød/AxB
I I
Tip kanalskog grijača Prečnik otvora
product image