Proizvodi

Elektro-kanalski predgrijač

EKP


Opis proizvoda

- Elektro kanalski predgrijač vazduha EKP se koristi za predgrijavanje vazduha rekuperatora toplote i ima fuknciju zaštite izmjenjivača od negativnog uticaja niskih temeratura vazduha (ispod -15ºC).

- Može da se upravlja sa kontrolera ENRPO rekuperatora, pri čemu se obezbjeđuje potpuna integracija sa sistemom ventilacije.

- Napravljen je od visokokvalitetnog hladnovaljanog čeličnog pocinkovanog lima DX51D za hladno oblikovanje. Isporučuje se sa gotovim priključcima za povezivanje na kanalsku mrežu. Okrugli grijači posjeduju gumene zaptivke za smanjenje gubitaka usled curenja vazduha.

- Integrisan kontoler temperature sa potenciometrom montiranim na kućištu grijača – za podešavanje radne temperature i jedna temperaturna sonda koja se montira na potisnom ventilacionom vodu, sa mjernim opsegom -30...105ºC, i opsegom podešavanja -20...-5ºC.

- Integrisana 2 termostata za zaštitu od pregrijavanja. Prvi termostat ima automatsku reset funkciju, u slučaju kada se postigne temperatura vazduha od 50ºC. Drugi termostat ima ručnu reset funkciju, u slučaju kada se postigne temperatura vazduha od 100ºC.

- Integrisan diferencijalni senzor pritiska, za detektovanje protoka vazduha.

- Integrisan senzor minimalne brzine stujanja vazduha u grijaču (brzina stujanja vazduha ne smije da bude manja od 1.5m/s).

-Označavanje proizvoda:

EKP Ød/AxB
I I
Tip kanalskog grijača Prečnik otvora
product image