Proizvodi

Z Nosač sa antivibracionom gumom

ZN


Opis proizvoda

- Z nosač ZN se koristi za vješanje pravougaonih kanala za ventilaciju

- Amortizaciona guma sprečava pojavu buke i vibracije

- Omogućava pojednostavljenu i ubzanu montažu kanala

Z Nosač sa antivibracionom gumom ZN